פרופילים

ניתן לספק פרופילים שונים מאלאסטומרים שונים בחתכים רבים המיועדים למגוון רחב של יישומי איטום.

הפתרונות המוצעים על ידי

המומחים שלנו - עוזרים להצלחת לקוחותינו!

דילוג לתוכן